new

นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันน้ำท่วม

Water-Gate

แนวป้องกันน้ำท่วม Water-Gate ติดตั้งง่ายเพียงกางแนวกั้นน้ำออก ให้ด้านครีบค้ำอยู่เหนือน้ำ น้ำหนักของน้ำจะกดทับแผ่นกั้นน้ำลงเพื่อป้องกันน้ำไหลผ่าน 

แนวป้องกันน้ำท่วม Water-Gate เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถใช้ป้องกันน้ำได้รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิกาพ แม้ว่าสภาพพื้นที่จะไม่เรียบ หรือสูง-ต่ำ ไม่เท่ากัน ฐานของ Water gate จะสามารถแนบไปกับพื้นผิวได้

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ในเมือง ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ และบ้านเรือนทั่วไป

ใช้สำหรับสร้างเป็นแหล่งเก็บกักน้ำชั่วคราว

เหมาะสำหรับทำเป็นฝายน้ำล้น

ใช้สำหรับกักกันสารเคมีที่รั่วไหลในน้ำให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมจำกัด

Water Gate, แนวป้องกันน้ำท่วม, ทดแทนกระสอบทรายกันน้ำ

ทำไมถึงต้องใช้ Water-gate

ติดตั้งง่าย เพียงกางแนวกั้นน้ำออก ให้ด้านครีบค้ำอยู่เหนือน้ำ น้ำหนักของน้ำจะกดทับแผ่นกั้นน้ำลงเพื่อป้องกันน้ำไหลผ่าน สันด้านบนจะไม่ล้มเพราะมีครีบพยุงไว้ ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกทรายลงกระสอบและขนมาเรียง

แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้กว่า 10 ปี การจัดซื้อจัดจ้างเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ยาวนาน

สามารถใช้แทนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมแบบเดิมๆ เช่น กระสอบทราย ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ทำให้ในแต่ละปีต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง

Water-Gate เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถใช้ป้องกันน้ำได้รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิกาพ แม้ว่าสภาพพื้นที่จะไม่เรียบ หรือสูง-ต่ำ ไม่เท่ากัน ฐานของ Water-Gate จะสามารถแนบไปกับพื้นผิวได้